EQUIP

 

Equip tècnic especialitzat degudament format i titulat. Altament qualificat i experimentat

 

DIRECCIÓ

Ignasi-Joan Caballé

Director-Gerent

– Llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport per la Universitat Ramon Llull

– Mestre, amb especialitat en Educació Física, per la Universitat de Barcelona

– Postgrau en Seguretat i Comercialització en els Esports d’Aventura per l’INEFC-Universitat de Lleida

Cap d’estudis dels Cicles Esportius a l’Escola de Cicles Formatius de la Institució Cultural del CIC de les matèries:

– Recursos lúdics en projectes d’oci i temps lliure.

– Implementació d’activitats de lleure i temps lliure en el medi natural.

– Dinamització de jocs i activitats fisicorecreatives.

– Dinamització d’activitats culturals.

– Dinamització de vetllades i espectacles.

Professor associat a Blanquerna, Universitat Ramon Llull, del Grau de Ciències de l’activitat física i de l’esport de les matèries:

– Didàctica de la iniciació esportiva.

– Activitat física en el temps de lleure: Esport, lleure i recreació.

– Teoria i pràctica de les manifestacions del joc.

Professor col·laborador a Blanquerna, Universitat Ramon Llull, en sessions monogràfiques dels Màsters:

– Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes.

– Gestió d’Organitzacions i Projectes Esportius Sport Managment.

Assessor dels programes esportius internacionals d’Offlimits Camps.

Professor de sessions de Màster en FPCEE Blanquerna – Universitat Ramon Llull

 

EQUIP TÈCNIC / COL·LABORADORS

Oscar Márquez

Coordinador de la formació tècnica i d’esports d’aventura

Tècnic esportiu en muntanya mitjana, en esquí alpí i descens de barrancs.
Cap d’expedició a cims de diferents continents.

 

Eloi Villar

Tècnic formador i d’esports d’aventura

Tècnic esportiu en muntanya mitjana i descens de barrancs.

 

Nando Gel

Tècnic formador i d’esports d’aventura

Tècnic esportiu en muntanya mitjana i tècnic esportiu superior d’escalada.
Director tècnic del Servei de Tecnificació de l’Escola de Muntanya del Centre Excursionista de Catalunya.
Entrenador personal d’escalada.
Cap d’expedició a cims de diferents continents.

Autor del llibre Escalada en roca

 

Joan Olives Domènec

Tècnic formador i d’esports d’aventura

Tècnic esportiu en muntanya mitjana, en descens de barrancs i escalada.

 

Andreu Ruf

Tècnic d’esports d’aventura.

Dinamitzador de jocs i d’activitats físiques i esportives.

Tècnic superior d’Animació d’activitats físiques i esportives. Perfil Outdoor.

Tècnic esportiu Muntanyisme Nivell 1.

Patró de navegació bàsica amb habilitació motora i de vela.

Cursant 2n curs del Grau de Ciències de l’activitat física i de l’esport. Universitat TecnoCampus Mataró.

Marc Bach

Coordinador i Tècnic d’esports d’aventura.

Dinamitzador de jocs i d’activitats físiques i esportives.

 Arquitecte. 

Tècnic superior d’Animació d’activitats físiques i esportives. Perfil Outdoor.

Tècnic esportiu muntanyisme Nivell 1.

Tècnic de circuit d’aventura amb cordes.

Tècnic d’escalada en rocòdrom.

 Patró d’embarcacions d’esbarjo.

Cursant els estudis de Tècnic esportiu en descens de barrancs Nivell 2.

Martina Costa

Tècnica d’esports d’aventura.

Dinamitzadora de jocs i d’activitats físiques i esportives.

Tècnica superior d’Animació d’activitats físiques i esportives.

Tècnica de Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural.

 

Kerman Santhilari

Tècnic d’esports d’aventura.

Dinamitzador de jocs i d’activitats físiques i esportives.

 Tècnic superior d’Animació d’activitats físiques i esportives. Perfil Outdoor.

Tècnic de Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural.

Tècnic esportiu Nivell 1 en muntanyisme.

Monitor col·laborador Tècnic 0 de vela.

Sònia Serra

Directora Casals d’estiu.

Dinamitzadora de jocs, tallers i d’activitats de descoberta cultural.

Estudiant 3r del Grau de Pedagogia a la Universitat de Barcelona.

Directora d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil. 

Iris Capdevila

Mestra.

Dinamitzadora de jocs, tallers i d’activitats de descoberta cultural.

Entrenadora de patinatge artístic.

Grau en Mestra d’educació infantil. Universitat de Vic.

Monitora d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.

Monitora de patinatge artístic.